सवास्थ्य

2 Results

10 BEST TIPS FOR MAINTAINING A HEALTHY LIFESTYLE AND BODY WEIGHT

यस चरम क्षणमा, हामीले घरबाट, क्याम्पसबाट टाढा, र धेरैको लागि सामाजिक दूरी राखेर काम गर्न थाल्यौंसकेसम्म मानिसहरू। जब हामी घरमा […]

भारत ने यूएई के साथ रुपये-दिरहम व्यापार को तत्काल शुरू करने की मांग की

भारत ने यूएई के साथ रुपये-दिरहम व्यापार, नई दिल्ली: यूएई और भारत स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय लेनदेन शुरू […]